BỘ MÁY TỔ CHỨC

BỘ MÁY TỔ CHỨC

I. Thông tin của Lãnh đạo UBND xã Quảng Tâm

STT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

Ảnh

1

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch UBND

Điện thoại:

Email:

 

2

Phó chủ tịch thường trực, phụ trách lĩnh vực kinh tế

Điện thoại:

Email:

 

3

Phó chủ tịch, phụ trách lĩnh vực VH-XH

Điện thoại:

Email:

 

 

2. Văn phòng UBND xã Quảng Tâm

STT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

Ảnh

1

Công chức

Điện thoại:

Email:

 

2

Công chức

Điện thoại:

Email:

 

3. Công an xã Quảng Tâm

STT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

Ảnh

1

Trưởng công an xã

Điện thoại:

 

2

Phó trưởng công an xã

Điện thoại:

3

Phó trưởng công an xã

 

4. Ban chỉ huy Quân sự xã Quảng Tâm

STT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

Ảnh

1

Chỉ huy trưởng

Điện thoại:

 

2

Phó chỉ huy trưởng

Điện thoại:

 

3

Phó chỉ huy trưởng

Điện thoại:

 

BẢN ĐỒ XÃ QUẢNG TÂM HUYỆN TUY ĐỨC
Lịch làm việc
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
image banner